Group of workers people.

Norges største selvstyrte brukerforening

Trio Brukerforening ble etablert 29.09.2011, og er norges største brukerdrevne forening for kommunikasjonssystemer. Vi består nå av over 130 medlemsbedrifter fra privat og offentlig sektor av ulik størrelse. Trio Brukerforening er et samarbeidsorgan for teknikere og brukere av Trio systemene og er en uavhengig gruppe som gir brukerne et felles forum for å diskutere bruk og oppbygging av systemene, og for å lære av hverandre. Trio brukerforening drives av et medlemsvalgt styre og daglig drift ivaretas av Daglig leder Astrid Elisabeth Jørgensborg.

Heading hotellbilde konferanse 2016

Sukssessfull brukerkonferanse 2016

Rundt 200 entusiastiske Trio brukere, teknikere og interessenter fikk strålende dager på Gardermoen. Med deltakere som er tilstede for å få mest mulig ut av konferansen var alle forutsetninger tisltede for maksimalt utbytte for deltakerne. Programmet var variert og krydret med både humor, tips for bedre servicegrad og ikke minst mye faglig påfyll mtp. bruk av Trio systemene. Følg med, bilder og videoklipp fra undervisning kommer etterhvert.

Datametrix ATEA